úvod
    Jsem členkou Komory certifikovaných účetních, vedena pod číselm 3610.

                                     certifikat

Od roku 1997 jsem pojištěna na odpovědnost za škodu a od této doby jsem neměla žádnou pojistnou událost.
   
služby klienti komora kontakt
 
©2008